U gebruikt een verouderde internetbrowser.
We raden u aan om de meest recente internetbrowser te installeren voor de beste weergave van deze website.
Een internetbrowser die up to date is, staat ook garant voor veilig surfen.

Inschrijfprocedure

Beste lezer,
Bedankt voor je interesse in onze woonruimte(n)!
Om te beoordelen of je in aanmerking komt voor het huren van de woonruimte, ontvangen wij graag het inschrijfformulier retour. Dit formulier is toegevoegd als bijlage van deze mail.
Het formulier mag je per mail sturen naar info@denoordelijkeverhuurmakelaars.nl.
Aan de hand van dit formulier toetsen wij de gegevens, bij akkoord ontvang je per mail een uitnodiging voor een bezichtiging.

Voorwaarden:
 • De inkomenseis bedraagt 4 keer de huur bruto. Het inkomen van een eventuele partner mag hierbij opgeteld worden.
 • De minimale huurperiode bedraagt 12 maanden.
 • De borgsom kan 1 tot 2 maandhuren bedragen. Voor zelfstandigen is dit 3 tot 6 maandhuren (dit is o.a. afhankelijk van de verhuurder en/of de aangeleverde gegevens).
 • Bij intrek betaal je vooraf de huur en borgsom. 
Ben je student:
 • Kopie ID van jezelf (en partner)
 • Garantstelling van ouders/voogd en kopie ID van ouders/voogd
 • Arbeidscontract of werkgeversverklaring van ouders/voogd
 • Kopie van 2 recente salarisstroken van ouders/voogd
 • Kopie van 2 bankafschriften van de laatste salarisstorting van ouders/voogd
 • Kopie van 2 bankafschriften van de laatste 2 huurbetalingen/hypotheekbetalingen
Ben je in loondienst:
 • Kopie ID van jezelf (en partner)
 • Arbeidscontract of werkgeversverklaring
 • Kopie van 2 recente salarisstroken
 • Kopie van 2 bankafschriften van de laatste salarisstorting
 • Kopie van 2 bankafschriften van de laatste 2 huurbetalingen/hypotheekbetalingen
Ben je zelfstandig ondernemer:
 • Kopie ID van jezelf (en partner)
 • Bewijs van inschrijving kamer van koophandel
 • Accountantsrapport van de afgelopen 2 jaar
 • Kopie van 2 bankafschriften van de laatste 2 huurbetalingen/hypotheekbetalingen
Ontvang je een uitkering (AOW, pensioen etc.):
 • Kopie ID van jezelf (en partner)
 • Pensioen overzicht
 • Specificatie van uw uitkering
 • Kopie van 2 bankafschriften van de laatste storting
 • Kopie van 2 bankafschriften van de laatste 2 huurbetalingen/hypotheekbetalingen

Mocht je na de bezichtiging interesse hebben de woonruimte te willen huren, ontvangen we graag voor de volgende dag 09.00u een mail met bevestiging én de documenten met betrekking tot je inkomen.
Als je nog vragen hebt, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen!

********************************************************************************************************************************************************************************

Dear reader,

Thank you for your interest in our accommodation(s)!

To assess whether you are eligible to rent the accommodation, we would like to receive the completed registration form. This form has been added as an attachment to this email. You can send the form by email to: info@denoordelijkeverhuurmakelaars.nl.
Based on this form we check the data, when agreed, you will receive an invitation for a viewing by   e-mail.

Conditions:

 • The income requirement is four times the gross rent. The income of a partner may be added to this.
 • The minimum rental period is 12 months.
 • The deposit can amount to 1 to 2 months rent. For the self-employed, this is 3 to 6 monthly rents (this depends, among other things, on the landlord and/or the data supplied).
 • When you move in, you pay the rent and deposit in advance.
If you are an employee:
 • A copy of your ID (and your partner).
 • An employment contract or an employer’s statement.
 • A copy of two recent pay slips.
 • A copy of two bank statements of the last salary deposits.
 • A copy of two bank statements of the last two rent/mortgage payments.
If you are a student:
 • A copy of your ID (and your partner).
 • A payment guarantee from your parents/guardians.
 • A copy of two recent pay slips of your parents/guardians.
If you are self-employed:
 • A copy of your ID (and your partner).
 • Proof of your registration with the Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel)
 • An accountancy report of the last two years.
 • A copy of two bank statements of the last two rent/mortgage payments.

If you are interested in renting the accommodation, we would like to receive an email with confirmation and the documents regarding your income before 09:00 the next day.
In case you have any questions, don't hesitate to contact us!

  
Met vriendelijke groet, With kind regards,

De Noordelijke Verhuur Makelaars
Tuinen 44
8911 KE Leeuwarden
M: 
info@denoordelijkeverhuurmakelaars.nl
www.denoordelijkeverhuurmakelaars.nl
 

Terug naar boven
Sluit menu De Noordelijke Verhuur Makelaar